PPD-M S.A.
Slogan 2

Aktualności

06.04.2021 Remont ulicy Długiej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Orkana do ulicy Bereki
Inwestor: Urząd Miasta Nowy Targ oraz Miejski Zarząd Wodociągów i Kanalizacji

29.03.2021 Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin od km 0+870
do km 4+420 w miejscowoścach Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Nowy Targ

22.03.2021 Remont nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w Nowym Targu
w km 0+491 do km 1+679
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Nowy Targ

15.03.2021

Budowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej nowej sieci gazowej w miejscowości Chochołów
Inwestor: PS GAZ

08.03.2021

Rozpoczęcie realizacji zadania "Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem"
Inwestor: Urząd Miasta Zakopane

15.10.2020

Podpisanie umów na realizację zadań polegających na remoncie dróg powiatowych w miejscowościach Nowa Biała, Klikuszowa, Podwilk oraz Czerwienne
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

01.10.2020

Podpisanie umowy na realizację zadania:
Remont drogi gminnej nr 420015K w km od 0+000 do km 1+511 w miejscowości Gliczarów Górny oraz Biały Dunajec.
Inwestor: Gmina Biały Dunajec

07.09.2020

Odbiór końcowy robót związanych z realizacją zadania:
Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu
Termin realizacji: od 12.12.2019 r. do 31.08.2020 r.
Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

16.07.2020

Odbiór końcowy robót związanych z realizacją zadania:
Remont drogi gospodarczej - szlaku turystycznego w Dolinie Rybiego Potoku od Włosienicy do Morskiego Oka
Termin realizacji: od 22.06.2020r. do 10.07.2020r.
Inwestor: Tatrzański Park Narodowy

14.07.2020

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w dniu 14.07.2020 r. podpisało umowę na realizację zadania:
Budowa drogi gminnej wraz z kładką pieszo-jezdną na pot. Mały Rogoźnik w miejscowościach Skrzypne i Maruszyna
Inwestor: Gmina Szaflary

08.07.2020

Odbiór końcowy robót związanych z realizacją zadania:
Budowa mostu na potoku Leśnica w ciągu drogi gminnej nr ewid. 4276 wraz z budową dróg wewnętrznych na dojazdach do mostu oraz zabezpieczeniem brzegów potoku w miejscowości Leśnica – Groń – Muchówka
Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska

22.06.2020

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w dniu 22.06.2020 r. podpisało umowę na realizację zadania:
Remont drogi gospodarczej - szlaku turystycznego od Włosienicy do Morskiego Oka”
Inwestor: Tatrzański Park Narodowy

10.06.2020

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w dniu 10.06.2020 r. podpisało umowę na realizację zadania:
Remont drogi gminnej K420088 Stara Droga w Witowie w km 0+000 – 0+935 w granicach istniejącego pasa drogowego – etap I w zakresie odwodnienia i nawierzchni pasa drogowego”
Inwestor: Gmina Kościelisko

18.05.2020

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w dniu 18.05.2020 r. podpisało umowę na realizację zadania:
Przebudowa drogi gminnej K420085 Dzianisz – Chochołów – etap II w zakresie nawierzchni, odwodnienia i oznakowania w km 0+000 – 2+998 oraz 5+015 – 7+662 w granicach istniejącego pasa drogowego”
Inwestor: Gmina Kościelisko