PPD-M S.A.
Slogan 2

O firmie

Dane kontaktowe

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102
e-mail: sekretariat@ppdm.pl
Sekretariat zarządu: +48 (18) 266 28 87
Fax: +48 (18) 266 31 21

Kierownictwo Robót Drogowych Nr 2
34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 12C
Tel/Fax +48 (18) 266 23 75

Kierownictwo Robót Drogowych Nr 3
Kojszówka 248, 34-231 Juszczyn
Tel/Fax +48 (33) 877 14 53
Tel.kom. +48 693 933 544

Kierownictwo Robót Mostowych
34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 12C
Tel/Fax +48 (18) 266 23 75

Kierownictwo Robót Utrzymaniowych
34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 12C
Tel/Fax +48 (18) 266 23 75
Tel/Akcja zimowa
+48 (18) 266 69 97 – Nowy Targ
+48 (18) 265 20 13 – Jabłonka

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Czarnym Dunajcu
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 23F
Tel/Fax +48 (18) 265 70 67

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kojszówce
Kojszówka 248, 34-231 Juszczyn
Tel/Fax +48 (33) 877 14 53
Tel.kom. +48 693 933 544

Wytwórnia Betonu i Prefabrykatów Betonowych w Łopusznej
ul. Bielska b/n
34-432 Łopuszna
Tel. +48 600 433 001

Laboratorium Drogowe w Czarnym Dunajcu
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 23F
Tel. +48 (18) 265 71 32,
Tel/Fax +48 (18) 265 70 67

Stacja Paliw
34-472 Szaflary, ul. Kolejowa b/n
Tel. +48 (18) 275 47 81