PPD-M S.A.
Slogan 2

O firmie

Władze

Władze spółki stanowią:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

RADA NADZORCZA:
- Przewodniczący - Krzysztof Owczarek
- Członek - Krystyna Jankowska
- Członek - Elżbieta Pstrąg

ZARZĄD:
- Prezes Zarządu - Władysław Głód
- V-ce Prezes - Andrzej Pocięgiel