PPD-M S.A.
Slogan 2

O firmie

Władze

Władze spółki stanowią:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

RADA NADZORCZA:
Krzysztof Owczarek - przewodniczący
Krystyna Jankowska - członek
Elżbieta Pstrąg - członek

ZARZĄD:
Elżbieta Gawłowicz - prezes zarządu, dyrektor naczelny
Andrzej Pocięgiel - wiceprezes zarządu, dyrektor techniczny
Michał Truty - członek zarządu, dyrektor ds. środków produkcji