PPD-M S.A.
Slogan 2

Usługi

Utrzymanie dróg

Budownictwo drogowo-mostowe

Od kilkunastu lat jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu kompleksowego utrzymania dróg krajowych będących w administracji Oddziału GDDKiA w Krakowie. Nasz obszar działania zajmuje około 25 % dróg krajowych województwa małopolskiego od Krakowa i Trzebini po Zakopane. W ramach kompleksowego utrzymania dróg wykonujemy następujące prace:


Letnie utrzymanie dróg:
- remonty cząstkowe nawierzchni masami bitumicznymi i emulsją,
- wymiany nawierzchni,
- remonty chodników,
- wymiany znaków drogowych,
- remont poboczy,
- remont i konserwacja systemów odwodnienia (rowów, kanalizacji i urządzeń do oczyszczania ścieków z kanalizacji deszczowych),
- remont urządzeń bezpieczeństwa (barier, bariero poręczy),
- mycie oznakowania drogowego i utrzymanie zieleni przydrożnej.

Zimowe utrzymanie dróg:
- odśnieżanie dróg i chodników,
- zwalczanie śliskości,
- montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych.


Wszystkie nasze jednostki sprzętowe wykonujące usługi zimowego utrzymania dróg wyposażone są w system nawigacji GPS, pozwalający na ścisłą kontrolę z zapisem przebiegu wykonywanych robót.


Usługi z zakresu utrzymania dróg świadczymy również na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.